Campaign Byzantium AAR by Rfasbr 2017-02-03 11:15:41 c_3eyydx Byzantium AAR Part 4 - learn to fear Roman armies again a_fl7xu5 2017-02-03 11:15:41 https://aar.li/u/ <img src="https://img.aar.li/v/f/vfm1orwymk5s.jpg"" />AAR with 60 pictures. Byzantium AAR part 3 - to unite the world with fire a_wqrnjg 2017-02-03 11:14:53 https://aar.li/u/ <img src="https://img.aar.li/y/e/yeiy06bqmzws.jpg"" />AAR with 80 pictures. Byzantium AAR part 2 - Byzantium's hero journey a_sawlnj 2017-02-03 11:13:06 https://aar.li/u/ <img src="https://img.aar.li/m/x/mxb5ti2zgxe0.jpg"" />AAR with 49 pictures. Byzantium AAR Part 1 - actually a solution for Europe a_8grp5u 2017-02-03 11:11:01 https://aar.li/u/ <img src="https://img.aar.li/b/o/bonpxsx07wm2.jpg"" />AAR with 29 pictures.