Nous Maintiendrons - een Nederlandse AAR - 1

Author: NinoTM
Published: 2019-01-07, edited: 2019-01-07

Part of the campaign:

Nous Maintiendrons - een Nederlandse AAR

Welkom in het Koninkrijk der Nederlanden! het jaar is 1936.
De kwesties van de dag zijn de verzuiling, en de economie die aan het herstellen is van de crisis van de jaren 30. de verzuiling was een politieke ontwikkeling die inhield dat elke politieke stroming zowat gaan contact heeft met de andere. Hierdoor stagneert onze samenleving.
Onze troepen zullen wacht houden op de Duitse grens.
Elektronische communicatie onmisbaar zal zijn in de toekomst, en daarom moeten we er snel in investeren.
De industrialisatie van het oosten moet voortzetten. Heel Nederland zal van de groeiende welvaart profiteren.
Om onze wateren te beschermen zal de Koninklijke Marine moeten uitbreiden.
De Duitsers zijn met hun troepen het Rijnland binnengevallen, wat een gedemilitariseerde zone was na de Eerste Wereldoorlog. Dit is een gevaar voor ons land!
We zullen fortificaties bouwen in het noordoosten van het land, een gebied dat niet erg verdedigbaar is door het gebrek aan reliëf.
Wim Schermerhorn zal de democratie beschermen door communisme en fascisme te onderdrukken.
De Wereldoorlog heeft ons geleerd dat veldartillerie onmisbaar is in een modern leger.
De Spaanse Burgeroorlog is uitgebroken op 19 mei. Het is een conflict tussen de linkse republiekeinen en de rechtse nationalisten. Beide kanten krijgen buitenlandse hulp.
Door Royal Dutch Shell meer vrijheid te geven om te boren, kunnen we de economie verder herstellen.
Omdat we niet veel ruimte hebben in ons land, moeten we industriële gebieden dicht op elkaar bouwen. Dit zorgt ook voor meer productiviteit.
De nieuwe Waalbrug is meteen al een belangrijke verbinding in de route naar Arnhem.
Met een campagne zullen we misschien genoeg vrijwilligers kunnen werven om nog een divisie te vormen.
Dankzij de ingenieurs in het leger kunnen onze troepen zich vele malen beter verschansen.
De wervingscampagne was succesvol, en de 1e Huzaren te Paard zullen worden gevormd in Amsterdam.
Dankzij de uitbreiding van onze wapensindustrieën kan de productie van de veldhowitsers beginnen.
Izaak Reijnders zal zorgen dat we strategisch gezien op alles voorbereid zijn.
De vraag naar wapens is in deze rumoerige tijden groter dan ooit. We kunnen als neutraal land hier goed op inspelen.
Nog een divisie infanterie voor ons groeiend leger.
Economische samenwerking tussen de BeNeLux-landen is een goede manier om onze banden te versterken.
Om de kans te vergroten dat België het aanbod accepteert, zullen we de diplomatieke relaties verbeteren. 1830 is immers meer dan 100 jaar geleden!
Om de bombardementen van de Duitse Luftwaffe tegen te gaan, zullen we gevechtsvliegtuigen gaan produceren.
Door gedeeltelijk te mobiliseren, zal onze economie voorbereid zijn op de oorlog die steeds waarschijnlijker lijkt.
Het Duitse luchtschip "Hindenburg" was vandaag bijna in brand gevlogen, maar gelukkig voor alle passagiers is dit niet gebeurd. Als het wel ontploft zou zijn, zou dat het einde van het luchtschip betekenen!
Het inpolderen van een groot stuk van de zuiderzee zal ons grondgebied verder uitbreiden.
We hebben weinig mogelijkheid om een tegenoffensief te beginnen, dus moet onze houding vooral defensief zijn.
Willem Drees heeft grotere politieke ambities, maar voor nu zal hij de economie nog verder helpen herstellen.
Onze belangen zijn altijd die geweest van Groot Brittannië en Frankrijk. Door een bondgenootschap met Engeland te sluiten zal Duitsland ons hopelijk niet durven aanvallen.
Verdere fortificaties op de Duitse grens zullen onze uiteindelijke overwinning garanderen.
Met Britse inzichten kunnen we onze militaire doctrine moderniseren.
De aanleg van de eerste dijken in de zuiderzee kan beginnen.
De dijken waaruit de Noordoostpolder bestaat.
De Duitsers verbreken het verdrag van Versailles door Oostenrijk in te leven in hun rijk. De geallieerden laten dit gebeuren, omdat ze hopen de onvermijdelijke oorlog zo te voorkomen.
Een experimentele tank gebaseerd op Brits ontwerp zal de licht-gepantserde Duitse tanks makkelijk verslaan.
We moeten de vijand altijd een stap voor zijn als het gaat om coderingstechnieken.
Duitse legeroefeningen vlak bij onze grens! Wij schrikken niet van wat licht geschut!
Het ziet er naar uit dat de nationalisten de Spaanse burgeroorlog gaan winnen.
Maastricht is makkelijk voor de vijand om te omcirkelen, dus daarom moeten we het goed versterken.
In het Verdrag van München werd er weer toegegeven aan Duitse expansiepolitiek door het Tsjechische Sudetenland te geven aan het Duitse rijk.
Als we de dienstplicht uitbreiden kan ons leger verder groeien en kunnen we verloren manschappen vervangen.
De verouderde tweedekkers van de Koninklijke Luchtmacht zullen vervangen worden door moderne gevechtsvliegtuigen.
De bemanningen van de zwaar gepantserde tanks worden opgeleid door geallieerde instructeurs.
De Noordoostpolder is eindelijk af!
De ingepolderde Noordoostpolder.
Onze fortificaties zijn wereldberoemd! Vesting Nederland zal nooit vallen!
De verkiezingen zijn gewonnen door de CHU van Dirk Jan de Geer. De Geer hoopt oorlog te voorkomen door verder te gaan met de appeasementpolitiek, maar die kan toch niet altijd blijven doorgaan?
Duitsland verbreekt opnieuw een verdrag door Tsjechoslowakije binnen te vallen. Nog zo'n soort actie en de Duitsers gaan met ons te maken krijgen.
De as Rome–Berlijn is gevormd, een bondgenootschap tussen Duitsland en het fascistische Italië.
Duitsland en de Sovjet-Unie hebben het Molotov-Ribbentroppact getekend, waarin ze beloven elkaar niet aan te vallen. Met vrede in het oosten richt de wehrmacht zich naar het westen...
Meer zelfstandigheid voor Nederlands-Indië. Wij zijn immers geen wrede overheersers.
Onze grootse marine zal de onze de Noordzee veilig houden, met Britse hulp natuurlijk.
De Duitsers hebben Polen een ultimatum gegeven met belachelijke eisen. De geallieerden hebben de Poolse onafhankelijkheid gegarandeerd. Is dit het begin van nog een Grote Oorlog?
De Tweede Wereldoorlog is aangebroken! Te wapen!

Next chapter:

Game: Hearts of Iron IV

Nous Maintiendrons - een Nederlandse AAR - 2

Images: 71, author: NinoTM, published: 2019-01-07

Check out another AAR:

Game: Hearts of Iron IV

18. 9. 39; A HOI4 short story.

Images: 6, author: Yoper101, published: 2017-02-06